לקניה דיגיטלית של התיקון הכללי ברגאיי – To buy a digital album
https://tikkunhaklalireggae.bandcamp.com

פרק תהילים קנ, של דוד המלך, מתוך התיקון הכללי שגילה רבי נחמן
Psalms – Tehilim 150 – of King David – Tikkun Haklali that Rabbi Nahman revealed in Reggae

תיקון הכללי רגאיי – Tikkun haklali reggae
להפצה,זיכוי הרבים, הקדשות לעילוי נשמת וכו
for distribution, for the merit of loved ones, ect..
[email protected]
050-9956122

אז מה זה בכלל התיקון הכללי?
העולם נברא ב…. 10 מאמרות
בלוחות הברית היו……10 דיברות
בקבלה סופרים…… 10 ספירות
ובתיקון הכללי יש…..10 מזמורים
כל מזמור כנגד ספירה,
ומי שאומר את כל העשרה, בסדר הזה שגילה רבי נחמן,
מתקן את כל הספירות, את כל העולמות…. כי התיקון הזה כולל הכל, הוא תיקון כללי.

all rights reserved to Ron Aharon Caras
recorded & produced:
Jeremiah BenZion
Maameen Productions
[email protected]

What exactly is the Tikkun Haklali and what makes these 10 chapters of Tehilim (Psalms) so special?
Glad you asked!
It is a known custom to recite the Psalms of King David for healing and protection from troubles that come our way.
But why these ten chapters?
The “Tikkun Haklali”, literally translated as “the general rectification”, was first revealed by the master Kabbalist and leader Rebbe Nachman, who lived some 200 years ago.
He revealed to the world that when King David wrote the Psalms, he brought forth through them great spiritual awakenings, in which each one of us can find ourselves in our present situation through the words of the Psalmist – and by reading the words, we can be guided in our unique path.
According to Rebbe Nachman, one of the greatnesses of the Psalms, is that they contain the ten songs in which all of existence was created in. These ten songs are brought into the world through the ten filters of light constantly streaming into the world, known in Kaballah as “the ten sefirot”.
So reciting these ten chapters of Psalms in this specific order has the power to fix and bring healing through these ten channels of light to our souls, bringing into them spirituality and happiness. Additionally, they open all the channels within us that have become blocked, connecting us to the Infinite.
“Many great Tzaddikim tried to discover this remedy and labored hard to find it. Some had no idea at all of the true remedy. Others began to grasp it, only to be taken from the world before they could grasp it completely.” …reciting the Psalms alone is a great remedy…
(Sichot Haran #141, Likutey Moharan I, 29)

LEAVE A REPLY